امروز : جمعه, 01 تیر 1403

معاونت توسعه مدیریت و منابع

 

 

 

 

معاون توسعه مدیریت و منابع - مهندس منصور طلایی فر

 

 

 

فعالیت ها و اهداف

 

 1. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
 2. تجزیه و تحلیل نتایج طرح های آماری جهت ارائه گزارشات داده کاوی و تحلیل های متناسب با نیازهای شهری و سازمانی
 3. مطالعه، برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت بر کلیه فعالیت های ICT شهرداری و سازمان های وابسته جهت تحقق شهر و شهرداری هوشمند
 4. شناسایی پژوهش های کاربردی و راهبری فرآیند پژوهش از مسئله تا کاربست نتایج در شهرداری
 5. دستیابی به اهداف و راهبردهای توسعه ای به وسیله آینده پژوهشی، طراحی راهبردهای توسعه شهر و شهرداری و راهبری و تلفیق مطالعات شهری و سازمانی شهرداری
 6. تدوین برنامه راهبردی، عملیاتی (میان مدت) و سالانه شهرداری
 7. ارزیابی برنامه ها از طریق تدوین، تحلیل و نظارت بر سنجش مستمر شاخص های راهبردی و عملیاتی شهرداری
 8. تهیه و تنظیم بودجه، اصلاح بودجه، تفریغ بودجه و ابلاغ آن در راستای برنامه ها
 9. نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات با توجه به برنامه و بودجه
 10. نظارت برتهیه چارت های تشکیلاتی، وظایف و مسئولیت ها، شرایط احراز پست های سازمانی و رسیدگی بر اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل و اجرای سازمان تفصیلی نیروی انسانی شهرداری
 11. برنامه ریزی و پیش بینی دوره های آموزشی مورد نیاز با بررسی و تحلیل سطح سواد کارکنان با نوع مشاغل آنها، اجرای دوره ها و ارائه خدمات آموزشی مختلف برای پرسنل و ارزشیابی و نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی
 12. استقرار و استمرار نظام آراستگی محیط کار، یکپارچه سازی فرآیندها بر اساس استانداردهای جهانی و استقرار و استمرار دبیرخانه نظام پیشنهادات
 13. هدایت و نظارت بر فعالیت های شهرداری و سازمان های تابعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فراهم آوردن زیرساخت و امکانات لازم فناوری اطلاعات و ارتباطات برای سهولت امور و افزایش کارآمدی
 14. بررسی و به کارگیری رویکردها و روش های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و فعالیت ها و عملکردها

 

واحد های تابعه

 

 

مدیریت درآمد مدیریت برنامه و بودجه  فناوری اطلاعات و ارتباطات

سید محمود سیامکی

مدیر درآمد


مدرک کارشناسی مدیریت برنامه ریزی

سابقه کاری از سال 77 ورود به شهرداری در عناوین شغلی:

 1. مدیریت ترمینال
 2. راهبر استخر
 3. مسئول درآمد منطقه
 4. رئیس اداره درآمد و نوسازی مرکزی
 5. مدیر درآمد شهرداری درسال 1400

منصور طلایی فر

مدیر برنامه و بودجه


مدرک فوق لیسانس حسابداری

 1. مدیر برنامه و بودجه شهرداری بجنورد
 2. معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری بجنورد
 3. مشاور عالی شهردار بجنورد
 4. مشاور شورای اسلامی شهر بجنورد
 5. مدیر برنامه و بودجه شهرداری بجنورد
 6. ...

زهرا نیکدل

مدیرفناوری اطلاعات و ارتباطات


مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات

 1. مسئول واحد نرم افزار عضویت در کارگروه خدمات الکترونیکی
 2. کارشناس فناوری اطلاعات
 3. مسئول واحد نرم افزار راهبر سامانه های اتوماسیون اداری، سامانه 137، میز خدمت الکترونیکی
 4. مسئول کمیته IT

 

اداره بازرگانی (اداره کارپردازی) اداره سرمایه انسانی مالی و ذیحسابی

محمود رشیدی

سرپرست اداره بازرگانی (اداره کارپردازی)


دارای مدرک کارشناسی حسابداری

23 سال سابقه کاری درعناوین شغلی:

 1. دفتر اجراییات
 2. عوامل اجرایی 6 سال
 3. مسئول اموال انبار 7 سال
 4. کارشناس درآمد
 5. کارپرداز منطقه به مدت 3 سال
 6. ممیز کارپردازی
 7. ...

جعفر رنگانی

مدیر سرمایه انسانی


دارای مدرک کارشناسی حسابداری

سوابق کاری ورود به شهرداری از سال 85 با عناوین شغلی:

 1. کارپرداز
 2. معاون سازمان تاکسیرانی بین سالهای 87 تا 89
 3. کارشناس کارگزینی به مدت 7 سال
 4. مدیر اداره رفاهی تا سال جاری

فاطمه برازنده

رییس اداره حسابداری شهرداری مرکزی


دارای مدرک کارشناسی ارشد حسابداری

فعالیت ها:

 1. اقدامات لازم به منظور نگهداری حسابها و هزینه
 2. نظارت در ممیزی
 3. رسیدگی به فهرستها و اسناد هزینه
 4. بررسی عملکرد مالی شهرداری
 5. ...

 

 • 5 892
  آمار بازدید : در حال بروزرسانی . . .
طراحی، اجرا و پشتیبانی: شهرداری بجنورد