امروز : جمعه, 01 تیر 1403

معاونت شهرسازی و معماری

معاون شهرسازی

 

 

 

مهندس حسن پور 

فعالیت ها و اهداف:

 

- اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه

- نظارت بر عملکرد مدیریت شهرسازی و معماری و مدیریت طرح های توسعه شهری و ارائه پیشنهادات

- ارائه پیشنهادها و نظرات بر تدوین دستورالعمل ها و ضوابط در خصوص طرح های تفصیلی و جامع شهر و یا سایر طرح های ناحیه ای و ...

- برنامه ریزی، صدور دستور و نظارت بر روند تشکیل جلسات تخصصی مربوط به حوزه شهرسازی و معماری و استفاده از نظرات مشاوران

- پیشنهادها پیرامون اصلاح و تغییر کاربری های موردی و موضوعی

- برنامه ریزی جهت انجام مطالعات و تهیه نقشه های پروژه های شهری

- تعامل با سازمان نظام مهندسی استان در خصوص ضوابط شهرسازی، پروانه ساختمانی، صدور شناسنامه فنی ساختمان، تخلفات مهندسین ناظر و ... و ارائه پیشنهادها به مدیریت شهرسازی و معماری

- عضویت در کمیسیون شورای شهرسازی استان و سایر کمیسیون ها و کمیته های مربوطه

- فراهم آوردن زمینه همکاری و تعامل سازنده معاونت معماری و شهرسازی با سایر معاونت ها و سازمان های شهرداری و همکاری در ارائه پیشنهاد و برنامه ریزی در زمینه مسائل اساسی شهری بررسی و به کارگیری رویکردها و روش های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و فعالیت ها و عملکردها

  • 6 016
    آمار بازدید : در حال بروزرسانی . . .
طراحی، اجرا و پشتیبانی: شهرداری بجنورد