امروز : جمعه, 01 تیر 1403

سازمان آرامستان ها

مدیر سازمان آرامستان ها

 

 

ایرج کریمی

 

درحوزه آرامستان:

- بخشودگی و معافیت پرداخت هزینه کفن و دفن اموات کرونایی طی مصوبه شورای اسلامی شهر

- بخشودگی و معافیت پرداخت هزینه کفن و دفن اقشارآسیب پذیر به تشخیص شهردار طی مصوبه شورای اسلامی شهر

- اختصاص 2 میلیارد و500 میلیون تومان به ساخت قبور کرونایی (مرداد 99)

- درخواست اصلاح اساسنامه دفن رایگان درقطعه نام آوران (مرداد 99)

- خرید کاور و لباس و دستکش به اعتبار 20 میلیون تومان برای مواقع ضروری در صورت شیوع موج سوم کرونا و شرایط حاد بهداشتی (مرداد 99)

 

فعالیت ها و اهداف

 

• برنامه ریزی و تعیین خط مشی در امور مربوط به گورستان های شهر برنامه ریزی برای ایجاد و توسعه و یا نظارت بر احداث و توسعه گورستان های مورد نیاز با هماهنگی مراجع ذیربط

• بهره برداری و یا نظارت بر طرز استفاده از گورستانهای احداث شده و انتظام امور گورستانهای واقع در شهر

• نظارت بر انجام ترتیبات لازم جهت حمل، تغسیل، تكفین، تدفین و انجام مراسم و تشریفات مذهبی اموات مسلمین

• نظارت بر برقراری ارتباط و همكاری و مشورت با مراكز علمی و پزشكی و سایر سازمانها و اشخاص ذیربط

• نظارت بر تملك اراضی و املاک مجاز پس از تحصیل مجوز قانونی جهت تامین نیازهای سازمان در قالب قوانین مربوطه

• اعلام نظر درخصوص استعلام های مراجع در ارتباط با اهداف سازمان

• نظارت بر احداث ابنیه و تاسیسات مورد نیاز گورستان های عمومی مسلمین از طریق امانی یا پیمانكاری

• نظارت بر تدوین آئین نامه های مربوط به انتظام امور گورستانها و نظارت بر رعایت قوانین و مقررات و دستورالعملهای صادره

• نظارت بر اقدام در اداره امور سازمان و كوشش در جهت پیشبرد اهداف آن با اعمال مدیریت صحیح نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه

• تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سازمان، اصلاح، متمم و تفریغ بودجه سالانه جهت تسلیم آن به شورای سازمان جهت تصویب و اجرای آن پس از تصویب با رعایت آیین نامه سازمان

• تهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستور العملهای لازم برای پیشبرد امور سازمان و تسلیم آن به شورای سازمان

• امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهد آور، قبول تعهد، ظهر نویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری یا انجام هر گونه معامله اعم از اوراق تجاری، وصول مطالبات، فسخ قراردادها، پرداخت دیون، تضمین دیون و انجام هرگونه معامله اعم از خرید و فروش یا رهن

• انجام سایر اموری که طبق اساسنامه و آیین نامه های مصوب و یا موجب مقررات قانون تجارت صرفا به عهده رئیس سازمان می باشد

• نصب و عزل کارکنان و اعطای مرخصی و ترفیعات براساس مقررات موضوعه سازمان و خلع ید و انعقاد قرارداد با اشخاصی که مسئولیت امور اداری سازمان را به عهده دارند

• نظارت بر انجام هرگونه مطالعات ضروری و تامین مالی پروژه ها

• نظارت بر انعقاد هرگونه قرارداد ضروری در چارچوب قوانین و مقررات موجود و در قالب اهداف سازمان

• نظارت بر جذب نیروهای متعهد و متخصص و اقدام لازم در زمینه ارتقاء سطح دانش و اطلاعات آنان و ایجاد ار تباط با مراکز علمی و فنی داخل و خارج از کشور به منظور تسهیل در حصول اهداف

• نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به معاملات اعم از تهیه لوازم و قطعات مورد نیاز و همچنین فروش ضایعات و خدمات و نیز استخدام افراد مورد نیاز با رعایت مقررات مالی و استخدامی

• همکاری در بررسی و تهیه طرح تشکیلاتی و آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه های داخلی سارمان و یا پیشنهاد اصلاح و تغییرات در آن به شورای سازمان

• اجرای مصوبات شورای سازمان که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن و اعمال مدیریت صحیح

• نمایندگی سازمان در برابر ادارات ،موسسات دولتی و خصوصی

• نظارت بر استخراج، مستند سازی، به روز رسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستند سازی

• نظارت بر پیشنهاد، تدوین و به روز رسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها

  • 5 899
    آمار بازدید : در حال بروزرسانی . . .
طراحی، اجرا و پشتیبانی: شهرداری بجنورد