امروز : جمعه, 01 تیر 1403

سازمان حمل و نقل بار و مسافر

مدیر سازمان حمل و نقل بار و مسافر

 

 

حمیدرضا شافعی

 

فهالیت ها و اهداف:

 

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بجنورد یکی از سازمان های تابعه شهرداری بجنورد می باشد که وظیفه ساماندهی به حمل و نقل درون شهری بار و مسافر را عهده دار می باشد و همچنین ساماندهی سرویس مدارس یکی از وظایف این سازمان است. بحث نظارت بر رانندگان صدور مجوز و بازرسی از نحوه سرویس دهی به شهروندان از مهمترین وظایف این سازمان می باشد.

 

  • شرح وظایف رئیس سازمان حمل و نقل، بار و مسافر

• سیاستگذاری، برنامه ریزی، تصدی و اجرای طرح های مطالعاتی، کاربردی و عمرانی مربوط به حمل و نقل بار و مسافر درون شهری

• استفاده از آخرین فن آوری های موجود جهت اخذ هزینه استفاده از خدمات حمل و نقل عمومی

• تدوین و تصویب آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های داخلی مورد نیاز و نظارت بر اجرای مقررات، آیین نامه و دستورالعملهای مصوب در حوزه حمل و نقل بار و مسافر

• ایجاد و اصلاح سیستم حمل و نقل بار و مسافر درون شهری متناسب با جمعیت، وضعیت ترافیکی و بافت شهر

• بالابردن سطح دانش و کارآیی پرسنل، رانندگان و دارندگان خودرو های حمل و نقل بار و مسافر درون شهری

• ایجاد شبکه یکپارچه استفاده از مدهای حمل و نقل مختلف جهت تسهیل در رفت و آمد شهروندان و مسافران

• ایجاد و ارتقاء دسترسی مناسب به پایانه های حمل و نقل بار و مسافر برون شهری

• تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سازمان ، اصلاح ، متمم و تفریغ بودجه سالانه جهت تسلیم آن به شورای سازمان جهت تصویب و اجرای آن پس از تصویب با رعایت آیین نامه سازمان

• تهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستور العملهای لازم برای پیشبرد امور سازمان و تسلیم آن به شورای سازمان

• امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهد آور، قبول تعهد، ظهر نویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری یا انجام هر گونه معامله اعم از اوراق تجاری، وصول مطالبات، فسخ قراردادها، پرداخت دیون، تضمین دیون و انجام هرگونه معامله اعم از خرید و فروش یا رهن

• انجام سایر اموری که طبق اساسنامه و آیین نامه های مصوب و یا موجب مقررات قانون تجارت صرفا به عهده رئیس سازمان می باشد

• نصب و عزل کارکنان و اعطای مرخصی و ترفیعات براساس مقررات موضوعه سازمان و خلع ید و انعقاد قرارداد با اشخاصی که مسئولیت امور اداری سازمان را به عهده دارند

• نظارت بر انعقاد هر گونه قرارداد ضروری در چارچوب قوانین و مقررات موجود و در قالب اهداف سازمان

• نظارت بر جذب نیروهای متعهد و متخصص و اقدام لازم در زمینه ارتقاء سطح دانش و اطلاعات آنان و ایجاد ارتباط با مراکز علمی و فنی داخل و خارج از کشور به منظور تسهیل در حصول اهداف

• نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به معاملات اعم از تهیه لوازم و قطعات مورد نیاز و همچنین فروش ضایعات و خدمات و نیز استخدام افراد مورد نیاز با رعایت مقررات مالی و استخدامی

• همکاری در بررسی و تهیه طرح تشکیلاتی و آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه های داخلی سازمان و یا پیشنهاد اصلاح و تغییرات در آن به شورای سازمان

• اجرای مصوبات شورای سازمان که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن و اعمال مدیریت صحیح

• نمایندگی سازمان در برابر ادارات، موسسات دولتی و خصوصی

 

  • 7 517
    آمار بازدید : در حال بروزرسانی . . .
طراحی، اجرا و پشتیبانی: شهرداری بجنورد