امروز : جمعه, 01 تیر 1403

لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر - هفته دوم خردادماه

گوشه ای از لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر درهفته دوم خردادماه

 

لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر - هفته دوم خردادماه

 

لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر - هفته دوم خردادماه

 

لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر - هفته دوم خردادماه

 

لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر - هفته دوم خردادماه

 

لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر - هفته دوم خردادماه

 

لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر - هفته دوم خردادماه

 

لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر - هفته دوم خردادماه

 

لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر - هفته دوم خردادماه

 

لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر - هفته دوم خردادماه

 

لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر - هفته دوم خردادماه

 

لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر - هفته دوم خردادماه

 

لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر - هفته دوم خردادماه

 


۳۲ متری شهدا، کوچه شهید حامدی، خیابان استقلال، استقلال ۳۱ و...

خیابان حر در بجنورد 

اجرای آسفالت در  ورودی خیابان پژوهش

کوچه شهید برزویی (کلانتری۱۱)،  خیابان امام رضا(ع) و طالقانی ۳۵

روکش آسفالت معابر خیابان جمهوری - جمهوری ۱۵ و ۱۶

    آمار بازدید : در حال بروزرسانی . . .
طراحی، اجرا و پشتیبانی: شهرداری بجنورد