امروز : شنبه, 05 خرداد 1403

بارندگی دلیل تاخیر در شروع آسفالت

بارندگی دلیل تاخیر در شروع  آسفالت

بارندگی دلیل تاخیر در شروع  آسفالت

 


شهرداربجنورد: تراش آسفالت در ورودی تقاطع ها ، با هدف بهسازی و تسطیح انجام می گیرد.
کشمیری گفت: درمحل تقاطع ها به دلیل توقف مکرر خودروها ، دچار موج شده که شهرداری با هدف اصلاح و بهسازی موج تراشی شده است و به دلیل بارندگی های اخیر امکان آسفالت نبود اما از امروز عملیات آسفالت ازسرگرفته می شود.
شهردار بجنورد یادآوری کرد : خود را متعهد به شهروندان و پاسخ به مطالبات عمومی می دانیم و با اولویت آسفالت خدمات شهرداری را شروع می کنیم.

    آمار بازدید : در حال بروزرسانی . . .
طراحی، اجرا و پشتیبانی: شهرداری بجنورد