امروز : شنبه, 05 خرداد 1403

اگهی مزایده راهبری بازار روزدوشنبه و 5 شنبه بازار

اگهی مزایده راهبری بازار روزدوشنبه و 5 شنبه بازار

اگهی مزایده راهبری بازار روزدوشنبه و 5 شنبه بازار

 

آگهی مزایده راهبری بازار روز دوشنبه و پنج شنبه بازار


مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

سایت رسمی شهرداری بجنورد
bojnord.ir
ایتا و بله
@ShahrdariBojnord

    آمار بازدید : در حال بروزرسانی . . .
طراحی، اجرا و پشتیبانی: شهرداری بجنورد