امروز : شنبه, 05 خرداد 1403

آموزش های شهروندی آتش نشانی بجنورد با حضوردر پارک های سطح شهر آغاز شد

 

 آموزش های شهروندی آتش نشانی بجنورد با حضوردر پارک های سطح شهر آغاز شد

 آموزش های شهروندی آتش نشانی بجنورد با حضوردر پارک های سطح شهر آغاز شد
مدیرعامل آتش نشانی بجنورد در همین رابطه اظهار داشت: کارشناسان آموزش آتش نشانی با حضور در پارک ها و به صورت میدانی به آموزش ایمنی و کار با خاموش کننده ها ی آتش نشانی پرداختند.
محمد حسن صحراگرد ادامه داد: استفاده درست و به موقع از خاموش کننده ها در هنگام آتش سوزی مهمترین آموزش های کارشناسان آتش نشانی است که در کنار شهروندان حضور پیدا کرده و در شب های آینده نیز این آموزش ها ادامه پیدا خواهد کرد.
کارشناسان آتش نشانی همواره توصیه می کنند که استفاده درست و به موقع از خاموش کننده می تواند از خسارات جبران ناپذیر و گسترش آتش پیشگیری نماید.

    آمار بازدید : در حال بروزرسانی . . .
طراحی، اجرا و پشتیبانی: شهرداری بجنورد