امروز : شنبه, 05 خرداد 1403

پیام آموزشی - ارتقای فرهنگ شهروندی ، گامی درتحقق حقوق شهروندی است

 

 

 

ارتقای فرهنگ شهری - گامی درتحقق حقوق شهروندی است

شهروندان محترم با تفکیک زباله در مبدا، از نشر آلودگی محیطی کاسته و در گردش اقتصادی شهر و حفظ محیط زیست، خادمین تان در شهرداری را همراهی بفرمایید.

    آمار بازدید : در حال بروزرسانی . . .
طراحی، اجرا و پشتیبانی: شهرداری بجنورد