امروز : جمعه, 01 تیر 1403
دفترچه عوارض محلی 1403 شهرداری بجنورد

دفترچه عوارض محلی 1403 شهرداری بجنورد

دفترچه عوارض محلی 1403 شهرداری بجنورد     دفترچه عوارض محلی 1403
2107 28 بهمن 1402, 12:54
دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات از سال 1398 تا سال 1402

دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات از سال 1398 تا سال 1402

  دفترچه بهای خدمات شهرداری سال ۱۴۰۲ دفترچه عوارض محلی شهرداری سال ۱۴۰۲ دفترچه عوارض محلی شهرداری سال ۱۴۰۱ دفترچه بهای خدمات شهرداری سال ۱۴۰۰ دفترچه عوارض محلی و ارزش معاملاتی شهرداری سال ۱۴۰۰ دفترچه بهای خدمات شهرداری سال ۹۹ دفترچه عوارض محلی شهرداری سال ۹۹ دفترچه ارزش معاملاتی شهرداری سال ۹۹ دفترچه ارزش معاملاتی سال ۹۸ دفترچه بهای خدمات شهرداری سال ۹۸ دفترچه عوارض محلی شهرداری سال ۹۸ دفترچه بهای خدمات شهرداری سال ۹۷ دفترچه عوارض محلی شهرداری سال 97 دفترچه ارزش معاملاتی سال 97 دفترچه بهای خدمات شهرداری سال ۹۶ دفترچه عوارض محلی شهرداری سال ۹۶ دفترچه ارزش معاملاتی سال ۹۳
2495 24 خرداد 1402, 08:28
    آمار بازدید : در حال بروزرسانی . . .
طراحی، اجرا و پشتیبانی: شهرداری بجنورد